กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี เทคโนโลยีการผลิต“กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย” ที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบากว่ากระถางดินเผาทั่วไป ช่วยลดปัญหาด้านการขนส่ง  ต้นทุนการผลิตไม่สูง จึงสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้

รายละเอียด

       ปัญหาที่พบในการผลิตกระถางดินเผาในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะในแวดวงไม้ประดับ คือ กระถางมีน้ำหนักมาก ทำให้ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งปัจจุบันมีการนำวัสดุมวลเบาจากหลายอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น กากตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปา กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ กระถางที่ได้ไม่มีความแข็งแรง เมื่อเทียบกับวัสดุดินเผาทั่วไป

กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย

“กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย” ได้พัฒนาคิดค้นโดยใช้ชานอ้อย วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนำไปแปรสภาพด้วยการเผาให้เป็นเถ้า เมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบหลักและขึ้นรูป วัสดุที่นำมาใช้จะสลายตัวระหว่างกระบวนการเผาชิ้นงาน ทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กในชิ้นงาน ทำให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงลดลง ที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าวัสดุมวลเบาทั่วไป เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จึงมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

จุดเด่น
  • น้ำหนักเบา
  • ความแข็งแรงเทียบเคียงกับวัสดุดินเผาทั่วไป
  • การผลิตง่าย
  • ต้นทุนการขนส่งต่ำ เนื่องจากน้ำต่อชิ้นน้อยกว่า
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
  • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • วิสาหกิจชุมชน
  • สถาบันการศึกษาต่างๆ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย

More from my site