กำจัดแมลงและป้องกันเชื้อราในพืชผักสวนครัว และ ผลไม้ แบบไร้สารเคมี ด้วยน้ำสกัดชีวภาพสมุนไพร

แมลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืช ผักสวนครัว ผลไม้ และ ผลผลิตที่เราปลูกเกิดความเสียหาย
ครั่นจะใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงก็อาจจะทำให้มีสารตกค้างและเป็นผลเสียต่อร่ายกาย

การกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา

ฉนั้นวันนี้เรามาดูวิธีทำ น้ำสกัดชีวภาพสมุนไพรกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา แบบไร้สารพิษ
ไม่เพิ่งสารเคมีกันดีกว่าครับ

สูตรที่ 1 เป็นการทำสารสกัดไล่แมลง และป้องกันเชื้อรา

วิธีการทำน้ำยากำจัดแมลง

โดยมีวัตถุดิบและส่วนผสม

1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ดสะเดาบด (สะเดา-พืชไล่แมลงหลักๆที่ต้องมีในส่วนผสมเสมอ)

2. ใบน้อยหน่า

3. ใบฝรั่ง

4. ใบกระเพรา

5. หัวข่าแก่

6. หัวตะไคร้หอม

7. เปลือกต้นแค

8. เปลือกลูกมังคุด

9. กากน้ำตาล

วิธีการทำ
นำส่วนผสมที่ 1 – 8 จำนวนพอสมควรเท่าๆ กัน สับหรือหั่นรวมกันในอัตรา 3 ส่วน (3 กิโลกรัม)
ผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล 1 ส่วน (1 กิโลกรัม) ใส่ถังพลาสติกหมักไว้ 7 – 10 วัน กรองเอาน้ำหมักไปใช้ในอัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร
นำไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช้าที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7 – 10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำจัดเชื้อรา

สูตรที่ 2 น้ำหมักสมุนไพรกำจัดแมลง

ใบสะเดา พืชไล่แมลง

วัตถุดิบและส่วนผสม 
1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ด 2 กิโลกรัม
2. หัวข่าแก่ 2 กิโลกรัม
3. ตะไคร้หอมทั้งต้น 2 กิโลกรัม
4. หางไหลหรือต้นบอระเพ็ด 2 กิโลกรัม
5. น้ำสะอาด 1 ปี๊บ (20 ลิตร)

วิธีการทำ

โดยการหั่นสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด เป็นชิ้นเล็กๆ รวมกันตำหรือบดให้ละเอียดแช่น้ำ 1 ปี๊บ กรองเอาน้ำยาเข้มข้นสูง 1 ลิตร ผสมน้ำ 1 – 2 ปิ๊บ
นำไปฉีดต้นไม้ ป้องกันกำจัดเพลี้ย หนอน แมลงต่างๆ ควรฉีดห่างกัน 3 – 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป

ขอบคุณที่มาโดย : กรมส่งเสริมการเกษตร


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

กำจัดแมลงและป้องกันเชื้อราในพืชผักสวนครัว