โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) จากหนังปลา” เป็นการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาแล่แช่แข็ง จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลลดลง ซึ่งทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

รายละเอียด

      โดยทั่วไปเกษตรกรผลไม้จะใช้กับกัดฟีโรโมนในการล่อแมลงที่เป็นศัตรูพืช ได้แก่ ผีเสื้อกลางคืน มอดแป้ง แมลงวันผลไม้ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการคือ จะใช้สารฟีโรโมนใส่สำลีวางไว้ในกับดัก แล้วนำไปแขวนหรือวางในพื้นที่โล่งให้กลิ่นฟีโรโมนแพร่กระจาย แมลงก็จะบินเข้ามาติดกับดัก แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวมีข้อเสียคือไม่สามารถชะลอการปลดปล่อยฟีโรโมนได้นาน ทำให้เกษตรกรต้องหมั่นเติมสารฟีโรโมนบ่อยๆ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสารฟีโรโมนที่หมดอย่างรวดเร็ว
“โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง” ประดิษฐ์จากโฟมยางที่มีสารฟีโรโมนล่อแมลง เคลือบด้วยฟิลม์ยางเพื่อบังคับการปลดปล่อยสาร ทำให้ชะลอการปลดปล่อยสารฟีโรโมนได้นาน 90 วัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ และลดความเสียหายของผลผลิตในพื้นที่สวนเกษตรกร

จุดเด่น
  • กักเก็บและควบคุมการปลดปล่อยสารล่อแมลงได้สม่ำเสมอและยาวนาน
  • ราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีรูปแบบการใช้งานเหมือนกัน
  • สามารถปรับเปลี่ยนสารล่อแมลงชนิดอื่น ๆได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • เกษตรกร

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา

More from my site