ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2019/01/Recruitment-62-005.pdf

More from my site