ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เรื่อง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/12/Recruitment-62-004.pdf

More from my site