ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/12/Recruitment-62-003.pdf

More from my site