ส้มเช้ง

ตลาดส้มเช้ง

ส้มเช้ง จัดว่าเป็นพืชตระกูลส้มอีกชนิดหนึ่ง จัดว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลาง ที่ได้รับความนิยมนำมารับประทาน และเป็นผลไม้ที่เป็นมงคลอีกด้วย แถมส้มเช้งนั้นยังถูกวางเอาไว้ข้าง ๆ กับส้มเขียวหวานบางมด เนื่องจากเมื่อก่อนมีกลุ่มผู้ปลูกส้มเช้งเป็นจำนวนน้อย จึงมีคนหันมาทำสวนส้มเช้งมากขึ้น


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ส้มเช้ง