ผลิตภัณฑ์บรรเทาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากสมุนไพรไทย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรเทาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” จากสมุนไพรไทยและตำรับยาสมุนไพรล้านนาที่ใช้กันมาแต่โบราณ  ผ่านกระบวนการสกัดและทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง

 รายละเอียด

      “โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ”  (erectile dysfunction หรือ impotence) คืออาการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหรือต่อเนื่อง อาการนี้พบได้บ่อยในผู้ชายสูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังบางโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น  วิธีรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การรับประทานยาแผนปัจจุบัน เช่น Viagra®  (sildenafil),  Levitra® (vardenafil) และ Cialis® (tadalafil)  ซึ่งช่วยให้เลือดไหลเวียนเข้าไปสู่อวัยวะเพศชาย ทำให้อวัยวะเพศขยายใหญ่และแข็งตัวได้   อย่างไรก็ตาม  การใช้ยาในกลุ่มนี้มักมีผลข้างเคียงที่รุนแรง  เช่น การมองเห็นภาพผิดปกติ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง  หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย รวมทั้งอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น ร้อนวูบวาบ อาหารไม่ย่อย คัดจมูก ท้องเสีย เกิดผื่นผิวหนัง เป็นต้น

        “ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นจากตำรายาสมุนไพรล้านนาโบราณที่ถูกจดบันทึกไว้ในตำรายาและมีการใช้ต่อกันมาอย่างยาวนาน  โดยคัดเลือกชนิดสมุนไพรและตำรับยาสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศซึ่งมีความน่าเชื่อถือ นำมาสกัดและผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทดสอบการออกฤทธิ์ทั้งในหลอดทดลองและในหนูทดลอง พบว่ามีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริง  มีความปลอดภัยสูง ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากเป็นการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ ทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่นำเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่น
  • ผลิตภัณฑ์พัฒนาต่อยอดจากตำรับยาสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งพิสูจน์ว่าสามารถใช้ได้ผลจริง
  • ผ่านกระบวนการคัดเลือกและทดสอบด้านประสิทธิภาพจากงานวิจัยทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
  • ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดงบประมาณในการวิจัยลงได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการพัฒนายาในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการวิจัยและพัฒนาจากตำรับยาที่มีผลเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง มิใช่เป็นการวิจัยและพัฒนาแบบสุ่ม
  • มีความปลอดภัยสูง

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-12-04 at 09.01.19.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

  • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
  • ผู้ผลิตสำหรับบำรุงกำลังบุรุษ/เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
  • ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
  • ผู้บริโภคที่ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์บรรเทาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากสมุนไพรไทย

More from my site