ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากตำรับยาสมุนไพรไทยล้านนาเพื่อใช้ทดแทนหรือร่วมกับยาลดความดันแผนปัจจุบัน

รายละเอียด

        “โรคความดันโลหิตสูง” คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีค่าความดันเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทตลอดเวลา   เป็นหนึ่งในโรคที่คนปัจจุบันเป็นกันมากและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวว่าเป็น  โดยผู้ป่วยมักไม่มีอาการในระยะแรก แต่จะแสดงออกเมื่อเป็นมากแล้ว  ซึ่งนำมาสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ โรคไตวาย เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ จนกระทั่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้ โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด  ทำให้มีผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองและครอบครัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดโรคหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้ยาตลอดชีวิตและยาลดความดันจากสารเคมีสังเคราะห์อาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

“ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นจากตำรายาสมุนไพรล้านนาโบราณที่ถูกจดบันทึกไว้ในตำรายาและมีการใช้ต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน   โดยนำสมุนไพรและตำรับยาสมุนไพรชนิดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง นำมาสกัดและทดสอบฤทธิ์เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน จากนั้นคัดเลือกตำรับสมุนไพรชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคความดันสูงนี้   ผลการทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งในหลอดทดลองและในหนู  พบว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดี  มีความปลอดภัยในการรับประทาน   เป็นทางเลือกในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตโลหิตสูงโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติที่ปราศจากผลข้างเคียง

จุดเด่น
  • เป็นผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรล้านนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  ผ่านการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผล  มีความปลอดภัยสูง
  • ผ่านกระบวนการคัดเลือกและทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากงานวิจัยทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
  • เป็นผลิตภัณฑ์สามารถใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาลดความดันแผนปัจจุบัน ช่วยลดขนาดยา (dose) ของยาลดความดันแผนปัจจุบันได้
  • มีรายละเอียดข้อมูลสมบัติทางเคมีและกายภาพของตำรับที่สามารถนำไปทดสอบทางคลินิกในคนไข้โรคความดันโลหิตสูงและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ต่อไป
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-12-04 at 08.45.34.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารสำหรับลดความดันโลหิตสูง
  • ผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง
  • ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมความดันโลหิตในเลือดร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูง

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

More from my site