ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/11/recruitment-62-001.pdf

More from my site