ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการแล้ว

 รายละเอียด

โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable diseases : NCDs) โดยโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กว่า 500,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้จะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน ประมาณ 15,000 ราย ปัจจุบันการรักษาจะเป็นรักษาตามอาการร่วมกับการควบคุมอาหาร ต้องใช้ยาในการรักษาที่นำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ

        “ตำรับยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ช่วยลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ผ่านการทดสอบการออกฤทธิ์ในระดับห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ด้าน คือ ฤทธิ์การเสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ฤทธิ์การยับยั้งซัลเฟตออกซิเดส
ฤทธิ์การช่วยควบคุมภาวะเบาหวาน ฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระ และ ปัจจุบันผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว สามารถจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมได้ มีความปลอดภัยสูง รับประทานต่อเนื่องได้โดยไม่มีอันตราย ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศ

จุดเด่น
  • ผลิตจากสมุนไพรไทย 100%
  • ผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแล้ว
  • รับประทานต่อเนื่องได้โดยไม่มีอันตราย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทยาสมุนไพร
  • บริษัทยาหรืออาหารเสริม
  • ผู้ที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน