ไดอะตอมขนาดนาโน อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

ไดอะตอมขนาดนาโน อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
องค์ความรู้/เทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต “ไดอะตอมขนาดนาโนและไมโครเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน” เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 รายละเอียด

      ไดอะตอมจัดเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่ให้พลังงานสูง ที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดเดิม ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าระดับนาโนที่ใช้กันมายาวนาน จึงไม่มีความหลากหลายและขนาดไม่เหมาะสมกับปากของลูกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กมาก

        “ไดอะตอมขนาดนาโนและไมโครเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน” ได้รับการพัฒนาด้วยการค้นหาและคัดเลือกสายพันธุ์ไดอะตอมขนาดเล็กชนิดใหม่ ๆ หลายชนิด ที่มีขนาดเหมาะสมกับปากของลูกสัตว์น้ำตั้งแต่ขนาดเล็กมากระดับนาโนไปจนถึงระดับไมโคร   ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกได้

จุดเด่น
  • ต้นทุนการผลิตราคาถูก เนื่องจากใช้วัตถุดิบในประเทศ
  • อาหารมีขนาดอาหารเหมาะสมกับปากสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ในหลายช่วงวัย
  • คู่แข่งในตลาดมีจำนวนไม่มาก
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์
  • นักลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด
  • อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สถาบันการศึกษาต่างๆ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ไดอะตอมขนาดนาโน อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน