นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน” ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของงาขี้ม่อนที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 รายละเอียด

       “งาขี้ม่อน” พืชสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวนึ่ง คุกกี้ ขนมปัง เป็นต้น มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรค เนื่องจากในเมล็ดงาประกอบด้วยสารฟีนอลิกหลายชนิด ที่มีสรรพคุณต้านการเกิดออกซิเดชั่นและทำลายอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและเซลล์ประสาท

“ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน” ได้รับการคิดค้นและพัฒนา  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ปริมาณงาขี้ม่อนที่เหมาะสม รับประทานง่าย  และผ่านการทดสอบได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

จุดเด่น
  • เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
  • ผ่านการทดสอบผลทางคลินิกว่ามีผลในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไป และผู้ที่รักสุขภาพ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

นมถั่วเหลืองสูตรผสมงาขี้ม่อน