การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีกี่แบบ

การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)

            เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช (Water  culture หรือ Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช  และบางส่วนสัมผัสอากาศ (Aeroponics)  หรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหรพืชหรือน้ำปุ๋ย (Substrats) 


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์