เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี เทคโนโลยี “เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ” สามารถตรวจได้ทั้งวัสดุที่เป็นของแข็งและของเหลวโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

รายละเอียด

ในปัจจุบันการวัดความชื้นในอุตสาหกรรมใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าไฮโกรมิเตอร์โดยต้องใช้หัววัดสัมผัสหรือเจาะ/แช่ลงไปในตัววัสดุ ซึ่งอาจมีผลต่อความเสียหายต่อเนื้อวัสดุหรือปนเปื้อนหากตัววัสดุเป็นของเหลว หรือกรณีที่มีค่าความเป็นกรดด่างที่มีความเข้มข้นสูงก็จะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์หรืออันตรายแก่ผู้ใช้ได้ เนื่องจากผู้ใช้ต้องนำอุปกรณ์ไปสัมผัสหรือแช่/เจาะลงไปในตัววัสดุ

เทคโนโลยี “เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ” ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถตรวจความชื้นได้ทั้งในวัสดุที่มีปริมาณน้อยๆ ไปจนถึงปริมาณมากเป็นหลัก 100 กิโลกรัม ได้ทั้งของแข็งและของเหลว โดยไม่สัมผัสพื้นผิวของวัสดุ สามารถทำเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมได้

จุดเด่น

  • มีความปลอดภัย เพราะไม่มีการสัมผัสพื้นผิวของวัสดุ
  • ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายทั้งของแข็งของเหลว ปริมาณมาก-น้อย
  • สามารถติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติได้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

  • ผู้ประกอบการที่ทำระบบวัดความชื้น
  • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • นักลงทุนที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการเกษตร
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคหะภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์)
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษ
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องมีการควบคุมความชื้นในวัสดุหรือวัตถุดิบ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ