ลูกอมสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่

องค์ความรู้/เทคโนโลยี  สูตรและกรรมวิธีผลิต “ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่” ผลิตจากสารสกัดสมุนไพรไทย  ต้นทุนผลิตต่ำ มีศักยภาพในการแข่งขันสูง

รายละเอียด

        เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง และ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเลิกบุหรี่ (smoking cessation) ในปัจจุบันโดยการเลิกบุหรี่มีหลายวิธี เช่น การหักดิบ การทำกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ กลุ่มบำบัด การใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ยาแผนปัจจุบันในการเลิกบุหรี่ มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 30%-40% เท่านั้น อีกทั้งตัวยาดังกล่าวมีราคาที่สูงเนื่องจากการนำเข้า ทำให้ประชาชนหลายๆกลุ่มไม่มีโอกาสเข้าถึงยาได้

“ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นจากสารสกัดสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยทดสอบว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่  นำมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีการระเหยแห้งและแปรรูปเป็นลูกอม  ต้นทุนผลิตไม่สูงต่ำ ทำให้ที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยและลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วย

จุดเด่น
  • ต้นทุนการผลิตต่ำ
  • ใช้สมุนไพรไทยซึ่งหาได้ง่ายในประเทศ
  • มีศักยภาพในการแข่งขันเนื่องจากคู่แข่งน้อย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตยา
  • ผู้ผลิตลูกอม
  • ผู้ที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
  • โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
  • สถานพยาบาททั่วไป
  • สถาบำบัด/คลินิกเลิกบุหรี่

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ลูกอมสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่

More from my site