เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง

องค์ความรู้/เทคโนโลยี วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง” สำหรับใช้ในกระบวนการเก็บรักษาอาหารแห้ง เพื่อลดการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

       สารอะฟลาทอกซิน เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus Flavis และ Aspergillus parasticus มักพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บอย่างไม่เหมาะสมจำพวกอาหารแห้ง เช่น พริกไทย  ถั่ว สมุนไพร กาแฟคั่ว เครื่องเทศชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้สารอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง เพื่อลดการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่เกิดจากความชื้นในอากาศ เป็นเทคโนโลยีแบบไม่ใช้ความร้อน ไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความปลอดภัย ผ่านการทดสอบว่าสามารถควบคุมความชื้น และลดการเกิดเชื้อจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
  • สามารถลดการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่ทำลายลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
  • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแห้งหรือแปรรูปสมุนไพร
  • ผู้สนใจทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

เครื่องปรับสภาพบรรยากาศสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง

More from my site