หนอนกระทู้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หนอนกระทู้ ถือเป็นแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพืชไร่ และพืชผัก มักพบการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ และสร้างความเสียหายให้แก่พืชอย่างวงกว้าง โดยเฉพาะในระยะหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชเป็นอาหาร


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

หนอนกระทู้