ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบนาโน มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดตัวเรือดในบ้านเรือน ที่พักอาศัย มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “เรือด” ปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก นำมาซึ่งเชื้อโรคและความสกปรก ตัวเรือดมีความสามารถในการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิด ควบคุมได้ยากในพื้นที่ที่มีการระบาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านที่พักอาศัย ปกติการกำจัดตัวเรือดในเครื่องนอนนิยมใช้สารเคมี แต่ก็มักจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยเพราะต้องสัมผัสโดยตรง และยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมและกำจัดตัวเรือดอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพัฒนาในรูปแบบนาโน จากการทดสอบใช้จริง โดยการฉีดในซอกมุมภายในโรงแรมซึ่งเกิดการระบาดของตัวเรือดพบว่าสามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาสั้น ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
  • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
  • สามารถป้องกันและกำจัดตัวเรือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สะดวกต่อการใช้งาน
  • เก็บรักษาได้นาน
  • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องมือผลิตที่หาได้ง่ายในประเทศ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดแมลงต่างๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้สนใจทั่วไป
  • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในบ้านหรือที่อยู่อาศัย

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด

More from my site