น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” ช่วยลดการเกิดฟันผุ อ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก

รายละเอียด

       ปัญหาสุขภาพช่องปากในสังคมผู้สูงอายุเป็นอีกปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะโรคฟันผุซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เป็นผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง การดูแลอนามัยช่องปากจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว นอกเหนือจากการแปรงฟันให้สะอาดแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่องปากนับเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ผลิตภัณฑ์บ้วนปากสามารถช่วยเสริมอนามัยช่องปากให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถนำสารสำคัญ เช่น ฟลูออไรด์ เข้าถึงผิวฟันได้อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากช่องปากในผู้สูงอายุมีความบอบบาง ระคายเคืองได้ง่าย ผลิตภัณฑ์บ้วนปากในท้องตลาดส่วนใหญ่มักประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด และสารเคมีบางชนิด เช่น แอลกอฮอล์, ​SLS (sodium lauryl sulfate) และสารให้ความหวานสังเคราะห์ อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อในช่องปากเกิดการระคายเคืองได้

สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน” ได้พัฒนาคิดค้นสูตรผสมน้ำยาบ้วนปากจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์ สำหรับดูแลอนามัยช่องปากอย่างอ่อนโยน มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และสารสกัดจากหญ้าหวานซึ่งเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ จึงได้น้ำยาบ้วนปากที่มีรสสัมผัสหวานจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์ ไม่แสบปาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและผู้สูงอายุซึ่งฟันผุง่าย

จุดเด่น
  • ใช้สารให้ความหวานที่สกัดจากธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอลล์, ​SLS (sodium lauryl sulfate) และสารให้ความหวานสังเคราะห์ ลดการระคายเคืองภายในช่องปาก
  • มีกลิ่นและรสสัมผัสที่อ่อนโยนและเป็นที่ชื่นชอบในผู้สูงอายุคนไทย ผ่านการทดสอบจริงในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

1

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้สูงอายุ
  • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
  • ประชาชนทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน