ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/10/recruitment-60-41.pdf

More from my site