ชี้แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/10/recruitment-61-01-001.pdf

More from my site