ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/10/recruitment-60-39.pdf

More from my site