ประกาศคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/09/recruitment-60-36.pdf

More from my site