ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/09/recruitment-60-35-1.pdf

More from my site