ข้าวโพดหวาน และการปลูกข้าวโพดหวาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆ เนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร ของหวานหรือแปรรูปได้หลากหลายอย่าง รวมถึงการนิยมรับประทานเป็นอาหารโดยตรงด้วยการต้มหรือคั่ว


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ข้าวโพดหวาน และการปลูกข้าวโพดหวาน