แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ” แคบหมูไขมันต่ำ หืนช้า ด้วยเทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ

รายละเอียด

“แคบหมูไร้มัน” อาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ในปัจจุบันใช้การทอดแบบน้ำมันท่วมอุณหภูมิสูง ที่ความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งทำให้น้ำมันออกซิเดชั่นได้ง่าย เกิดกลิ่นเหม็นหืนเร็ว และอาจเกิดสารก่อมะเร็งได้

“แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ” ได้รับการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิต ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ โดยใช้อุณหภูมิต่ำ ทำให้วิตามินและสารอาหารถูกทำลายน้อยกว่าการทอดแบบปกติ เกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า จึงสามารถนำน้ำมันมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดน้ำมัน ลดต้นทุน และลดของเสียที่ต้องกำจัดทิ้งจากโรงงาน

จุดเด่น
  • เหม็นหืนช้า และมีไขมันน้อยกว่า
  • ถนอมสารอาหารได้ดีกว่า ลดความเสี่ยงด้านสารก่อมะเร็ง
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
  • กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์แคบหมู
  • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไป
  • นักท่องเที่ยว

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ

More from my site