ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าการบริโภคน้ำดอกไม้สุกหรือน้ำผลไม้  มีสีและกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้

รายละเอียด

“มะม่วงน้ำดอกไม้” ผลไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อุดมด้วยสารฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณน้ำตาลสูงมากประกอบด้วยน้ำตาลหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟรุ๊กโทส กลูโคส และซูโครส แต่การบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้ในปริมาณมากมากอาจทําให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด

“ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้” คิดค้นขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดในการรับประทานมะม่วงน้ำดอกไม้สุกของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล อาศัยหลักการการดูดซับสารฟลาโวนอยด์ในมะม่วงน้ำดอกไม้สุก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าการบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้สุก แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ มีความคงตัว ที่สำคัญมีฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรจากผลไม้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จุดเด่น
  • มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานในรูปของผลสดหรือน้ำผลไม้
  • มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
  • สีและกลิ่นคงรูปเดิมของมะม่วงน้ำดอกไม้ตามธรรมชาติ
  • อยู่ในรูปแบบผง มีน้ำหนักเบา สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Capture_7.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

  • บริษัทผลิตอาหารเสริม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • โรงพยาบาล
  • ร้านขายยา
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย / สร้างกล้ามเนื้อ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน