การเลี้ยงแพะ

การเลี้ยงแพะ

การเลี้ยงแพะ สัตว์เลี้ยงที่ได้ผลผลิตหลายอย่าง การเลี้ยงแพะขายได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน แต่การเลี้ยงแพะในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลบางอย่างทำให้ผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

การเลี้ยงแพะ , เกษตรอีสาน