ฟิล์มเคลือบผลไม้ชนิดบริโภคได้ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ฟิล์มเคลือบบริโภคได้” สำหรับใช้เคลือบผลไม้สด ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค  เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น คงคุณภาพ รักษาความสด ช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษา

 à¸Ÿà¸´à¸¥à¹Œà¸¡à¹€à¸„ลือบผลไม้ชนิดบริโภคได้
รายละเอียด

       “การเคลือบผิวผลไม้ เป็นวิธีที่ช่วยลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยสารเคลือบที่นำมาใช้จะช่วยทดแทนชั้นไขธรรมชาติที่หลุดหายไปของผลไม้ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวหรือล้างทำความสะอาด ปิดช่องเปิดต่าง ๆ  ตามธรรมชาติ ทำให้การสูญเสียน้ำและการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง สามารถคงคุณภาพของผลไม้เอาไว้ได้  นอกจากนี้ สารเคลือบผิวยังช่วยให้เกิดความมันวาวกับผิวผลไม้ ทำให้ผลไม้มีความสวยงาม น่ารับประทาน  สำหรับผลไม้ที่ผ่านการปอกเปลือกแล้ว สารเคลือบผิวยังมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งป้องกันการทำลายจากเชื้อโรคด้วย

       “ฟิล์มเคลือบบริโภคได้ นี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ผลไม้สดหรือผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค เพื่อลดหรือทดแทนการใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคเดิมซึ่งมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ฟิล์มเคลือบบริโภคจากเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นคือ ผลิตจากแป้งมันสำหลัง /แป้งข้าวเจ้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบราคาไม่แพง  หาได้ง่ายภายในประเทศ   รวมทั้งจากการทดสอบเปรียบเทียบกับฟิล์มที่ใช้อยู่เดิม พบว่าว่ามีประสิทธิภาพในการคงคุณภาพและช่วยยืดอายุผลไม้สดไว้ได้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่า  อีกทั้งกระบวนการผลิตง่าย ไม่ยุ่งยาก มีขีดความสามารถในการขยายเพื่อผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

จุดเด่น
  • ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศและราคาไม่แพง สามารถใช้ทดแทนฟิล์มเคลือบบริโภคที่ใช้อยู่เดิมได้
  • ปลอดภัย  รับประทานได้พร้อมผลไม้สด
  • สามารถทำได้ง่าย กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก
  • สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดได้นานขึ้น
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-10-06 at 09.22.44.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตแผ่นฟิล์มผลไม้  ฟิล์มแผ่นจากแป้งมันสำปะหลัง/แป้งข้าวเจ้า เช่น แผ่นแป้งแหนมเนือง แผ่นแป้งโรตี เป็นต้น
  • เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้สดจำหน่าย
  • ผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลไม้สด
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้สด และผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ฟิล์มเคลือบผลไม้ชนิดบริโภคได้