ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม” ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผสมแร่ธาตุซิลิเนียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และต้านโรคมะเร็ง

รายละเอียด

       “ซิลิเนียม” แร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ Glutathione peroxidase ที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์ร่างกายจากสารอนุมูลอิสระ ควบคุมกระบวนการเมทาโบลิซึมของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีการศึกษาพบว่า สามารถลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 50% พร้อมทั้งลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดการติดเชื้อไวรัส โลหิตจาง กล้ามเนื้อเสื่อม และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ซึ่งปริมาณที่ร่างกายต้องการซิลิเนียม คือ 55-75 ไมโครกรัมต่อวัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ยีสต์ซิลิเนียมสูงเป็นแหล่งซิลิเนียม ขณะที่พืชบางชนิดสามารถเปลี่ยนซิลิเนียมอนินทรีย์เป็นซิลิเนียมอินทรีย์ได้

 “ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการเสริมแร่ธาตุซิลิเนียมในรูปแบบอนินทรีย์ในกระบวนการปลูกโดยใช้ระบบไร้ดิน (hydroponic system) ซึ่งต้นคะน้างอกสามารถเปลี่ยนซิลิเนียมอนินทรีย์ในรูปซิลิไนท์ เป็นซิลิเนียมอินทรีย์ได้ทั้งหมด และยังพบว่า ซิลิเนียมจากต้นคะน้างอกมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับซิลิเนียมจากยีสต์ รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซม์ Glutathione peroxidase ได้ ดังนั้น ต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

จุดเด่น
  • ต้นคะน้างอกซิลิเนียมสูง สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ได้
  • พืชซิลิเนียมสูงยังไม่มีการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมน้อยมาก
  • ต้นคะน้างอกซิลิเนียมสูง มีการศึกษาวิจัยเพียงในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไป
  • ผู้ที่รักสุขภาพ
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
  • บริษัท/ร้านค้า ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม

More from my site