ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิต “ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ได้ยางสีขาวไม่เหลือง  ปราศจากกลิ่นฉุนของยาง ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน และสามารถผสมเข้ากับฟิลเลอร์ พอลิเมอร์ชนิดอื่นได้ดี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อแก้ปัญหาด้านสีและกลิ่นยาง

รายละเอียด

       “ยางธรรมชาติ” ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ ถุงมือยาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ลูกโป่ง

“ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางธรรมชาติ  โดยการดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ได้ “ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ที่มีสีขาวไม่เหลือง ไม่มีกลิ่นฉุน และมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ผสมเข้ากับสารเคมี ฟิลเลอร์ และพอลิเมอร์ชนิดอื่นได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารควบคู่ โดยยังคงคุณสมบัติความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติได้เหมือนเดิม สามารถนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายมากกว่ายางธรรมชาติทั่วไป  ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นและสี อาทิ ส่วนประกอบวัสดุที่ใช้ภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านและรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีปัญหาด้านสีและกลิ่นของวัตถุดิบยาง

จุดเด่น
  • มีอายุการใช้งานยาวนาน ยืดหยุ่นได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ลดต้นทุนการผลิตทั้งขั้นตอนและปริมาณสารเคมีที่ใช้
  • ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

2

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ Thermoplastic elastomer
  • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ Thermoplastic elastomer
  • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม

More from my site