การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี กระบวนการ “เลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง” โดยวิธีการเลี้ยง การจัดการและการให้อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมเพศผู้สำหรับผลิตเนื้อวัวคุณภาพดี และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

รายละเอียด

         “โคนม” เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โคนมเพศเมียมีหน้าที่สร้างน้ำนม ในขณะที่โคนมเพศผู้เมื่อเกิดมาได้ไม่นานจะถูกนำเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  ที่มีราคาขายค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเนื้อโคนมมีคุณภาพด้อยกว่าเนื้อโคขุนทั่วไปที่ถูกเลี้ยงเพื่อสร้างเนื้อสำหรับการบริโภคโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารได้เติบโตมากขึ้น ความต้องการบริโภคเนื้อโคขุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย  มีการนำเข้าเนื้อโคขุนจากต่างประเทศ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศสามารถเพิ่มคุณภาพของเนื้อโคนมได้เทียบเท่ากับเนื้อโคขุนจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ช่วยลดการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ

“การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง” ได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเลี้ยงการจัดการและการให้อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมเพศผู้เพื่อสร้างเนื้อโคคุณภาพสูง  โดยการเลี้ยงลูกโคในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ปรับสูตรโภชนาการให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพในการสร้างเนื้อ พร้อมประเมินระยะเวลาในการขุนโค โดยมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครแล้วว่าเป็นเนื้อที่นุ่มและรสชาติดีกว่าเนื้อทั่วไป

จุดเด่น
  • เนื้อโคมีคุณภาพสูง เนื้อนุ่ม รสชาติดี
  • เพิ่มมูลค่าให้กับลูกโคนมเพศผู้ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
  • ต้นทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
  • ฟาร์มเลี้ยงโคนมหรือโคเนื้อ
  • บริษัทผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
  • สหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อหรือโคนม

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง

More from my site