วิธีปกป้องผึ้งจากยาฆ่าแมลง

วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องผึ้งให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงคือ หาตำแหน่งที่ตั้งรังผึ้งอยู่นอกรัศมีที่ผึ้งงานจะได้รับพิษจากการใช้ยาฆ่าแมลง แต่จากสภาพการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยที่คนเลี้ยงผึ้งเคลื่อนย้ายรังผึ้งเข้าไปเพื่อ เก็บนํ้าหวานจากสวนผลไม้ อัตราเสี่ยงที่ผึ้งจะได้รับอันตรายจากยาฆ่าแมลงจึงมีอยู่สูงพอสมควร จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเลี้ยงผึ้งจะต้องทราบถึงช่วงระยะเวลาที่ชาวสวนในบริเวณที่ตนวางรังผึ้งอยู่ และบริเวณสวนข้างเคียงในรัศมีการบินของผึ้งประมาณ 3-7 กิโลเมตร จะทำการฉีดพ่นยา

ความร่วมมือระหว่างชาวสวน ชาวไร่ กับคนเลี้ยงผึ้งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เมื่อประมาณสาม-สี่ปีที่แล้ว เคยเห็นเจ้าของรังผึ้งรายหนึ่งสูญเสียผึ้งไปเป็นจำนวนมาก จากการเข้าใจผิดที่เห็นสวนข้างเคียงฉีดพ่นต้นลิ้นจี่ขณะติดดอก คนเลี้ยงผึ้งจึงรีบปิดรังผึ้งไม่ให้ผึ้งบินเข้าออกด้วยความกลัวว่าผึ้งจะไปโดนสารเคมีตาย แต่จากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันและรังผึ้งวางอยู่กลางแดด ผึ้งแต่ละรังถูกปิดทางระบายอากาศหมด ทำให้รวงผึ้งละลายและตัวผึ้งถูกไอร้อนอบตายอยู่ในรังเป็นจำนวนมาก เมื่อได้สอบถามกันภายหลังแล้วเจ้าของผึ้งจึงรู้ว่าผึ้งของตนตายไปโดยไม่จำเป็น เพราะสิ่งที่ชาวสวนข้างเคียงฉีดพ่นต้นลิ้นจี่ของตนอยู่นั้นเป็นสารฮอร์โมนประเภทที่ช่วยให้ต้นไม้ติดผลดี ซึ่งไม่มีพิษกับผึ้ง

แต่ในทางตรงกันข้าม คนเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในสวนผลไม้ที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยบางรายเคยประสบปัญหาที่ผึ้งตาย เพราะได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นต้นไม้ขณะออกดอก โดยที่คนเลี้ยงผึ้งไม่ได้สืบทราบล่วงหน้าว่าจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในบริเวณสวนข้างเคียง

เหตุการณ์เช่นนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของสวนและคนเลี้ยงผึ้งจะต้องเข้าใจถึงปัญหาของการปราบศัตรูพืชโดยสารเคมีเป็นอย่างดี โดยหลักการแล้ว เจ้าของสวนแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพ่นยา ฆ่าแมลงในขณะที่ต้นไม้กำลังออกดอก เพราะจะไปทำลายปริมาณของแมลงผสมเกสรซึ่งอาจทำให้ผลผลิตของตนลดลง

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงจริง ๆ ชาวสวนก็ควรฉีดพ่นยาในช่วงเวลาก่อนดอกไม้บาน และ/หรือช่วงเวลาที่ดอกร่วงเริ่มติดผลแล้ว ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวผึ้งงานไม่บินไปดูดน้ำหวานหรือเก็บเกสรจากดอกไม้อีก แล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเลี้ยงผึ้งพึงปฏิบัติในกรณีที่เห็นว่าลานเลี้ยงผึ้งของตนตั้งอยู่ในเขตการใช้ยาฆ่าแมลง คือคนเลี้ยงผึ้งต้องไม่วางรังผึ้งไว้ในบริเวณนั้นก่อนหรือหลังระยะเวลาดอกบานนานเกินความจำเป็น การชั่งนํ้าหนักรังผึ้งเพื่อดูอัตราการนำอาหารเข้ารัง จะช่วยให้คนเลี้ยงผึ้งตัดสินใจได้ว่าควรย้ายผึ้งออกได้เร็วที่สุดเมื่อใด

ตารางเปรียบเทียบความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผึ้ง ที่ให้ไว้ข้างต้นก็อาจช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้ยาที่ไม่มีพิษ หรือมีพิษน้อยที่สุดต่อผึ้ง แต่ให้ผลในการป้องกันผลิตผลของเกษตรกรดีพอสมควร


:: วิธีปกป้องผึ้งจากยาฆ่าแมลง ::

http://www.เลี้ยงสัตว์.com/วิธีปกป้องผึ้งจากยาฆ่า/

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

วิธีการปกป้องผึ้งจากสารเคมีฆ่าแมลง