ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ตำแหน่งเลขที่ 3

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/07/recruitment-60-29.pdf

More from my site