ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุคุลคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/03/recruitment-60-25.pdf

More from my site