ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/02/recruitment-60-24.pdf

More from my site