ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องกำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานใหม่ในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/01/recruitment-60-23.pdf

More from my site