ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/09/recruitment-60-17.pdf

More from my site