ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/09/recruitment-60-16.pdf

More from my site