ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/08/recruitment-60-13.pdf

More from my site