ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/07/recruitment-60-09.pdf

More from my site