ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/07/recruitment-60-10.pdf

More from my site