สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร”

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยได้นำสมุนไพร อาทิ ใบกระเพรา ใบโหระพา ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ เป็นต้น มาผ่านการกระบวนการคงคุณภาพและการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบวัตถุดิบพร้อมปรุงและรับประทานได้ทันที โดยอาหารที่ปรุงเสร็จมีกลิ่น สี รสสัมผัส และรสชาติของสมุนไพรใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสมุนไพรสด พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิต

รายละเอียด

“อาหารไทย” จัดเป็นอาหารกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มตลาดต่างประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป โดยกลุ่มวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลัก ช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์และทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักก็คือ “สมุนไพรประกอบอาหาร” (culinary herb) ของไทยจำพวก ใบกระเพรา ใบโหระพา ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น ซึ่งในมุมมองของชาวต่างชาตินอกจากความโดดเด่นในด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยที่มีวัตถุดิบสมุนไพรเป็นส่วนประกอบยังจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย การประกอบอาหารไทยให้ได้รสชาติดีจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีความสดใหม่  ซึ่งผู้ประกอบร้านอาหารไทยในต่างประเทศมักต้องใช้วัตถุดิบสมุนไพรนำเข้าจากประเทศไทย เนื่องจากต่างประเทศไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้สมุนไพรที่ผลิตในต่างประเทศยังมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับสมุนไพรที่นำเข้าจากไทย อย่างไรก็ตาม สมุนไพรที่นำเข้าจากไทยมีราคาค่อนข้างสูงและหายากเพราะไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปในร้านค้าต่างประเทศ

นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น “สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร” โดยนำสมุนไพรประกอบอาหาร อาทิ ใบกระเพรา ใบโหระพา ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ เป็นต้น มาผ่านการกระบวนการคงคุณภาพและการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบวัตถุดิบพร้อมปรุง บรรจุอยู่ในฟิล์มรับประทานได้ที่สามารถนำไปปรุงอาหารรับประทานได้ทันที โดยอาหารที่ปรุงเสร็จด้วยวัตถุดิบนี้ มีกลิ่น สี รสสัมผัส และรสชาติของสมุนไพรใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสมุนไพรสด ปัจจุบันได้มีการผลิตสมุนไพรแปรรูป 11 ชนิด ได้แก่ ใบมะกรูด สะระแหน่ ยี่หร่า กระเพราะ โหระพา ผักชี ต้นหอม หอมแดง ตะไคร้ ขิง ข่า รวมทั้งสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เช่น ชุดต้มยำ และชุดลาบ ซึ่งทำให้สะดวกต่อการจำหน่ายและการนำไปใช้ประกอบอาหาร

จุดเด่น

  • นวัตกรรมสมุนไพรประกอบอาหารไทยสำเร็จรูปที่สี กลิ่น รสสัมผัส และรสชาติของสมุนไพรใกล้เคียงหรือเทียบเท่าสมุนไพรสด
  • บรรจุอยู่ในฟิล์มรับประทานได้ ที่มีความปลอดภัย สามารถนำไปปรุงรับประทานได้ทันที
  • เก็บไว้ได้นานมากกว่า 6 เดือน ลดปัญหาเรื่องการเก็บรักษาและการขนส่งเมื่อเทียบกับสมุนไพรสด

ผลงานวิจัยนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบสมุนไพร และผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้บริโภคทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารหรือโรงแรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://research2biz.com

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

สมุนไพรไทยสำเร็จรูปสำหรับประกอบอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ติดต่อสอบถาม : 0-2579-7435