ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ”

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ด้วยกระบวนการใหม่ ไม่ใช้สีผสมอาหารและวัตถุกันเสียใดๆ พร้อมลดระยะเวลาผลิตลงเหลือเพียง 1 วัน จากเดิม 3-6 วัน ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปีที่อุณหภูมิห้อง ได้ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อย สี กลิ่น และรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิต

รายละเอียด

“ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง”  เป็นวิธีแปรรูปผลไม้อย่างหนึ่งเพื่อยืดอายุ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ โดยการนำผลไม้ไปแช่ในน้ำเชื่อมปรุงรสที่ประกอบด้วย น้ำตาล เกลือ และกรดอินทรีย์ จนได้ความหวานตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงนำผลไม้แช่อิ่มนี้ไปอบให้แห้งจนเป็น “ผลไม้อบแห้ง”   โดยทั่วไปการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจะต้องแช่ในน้ำเชื่อมที่มีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลตั้งแต่ 30 – 70 % ขึ้นไปโดยเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งจะได้ผลไม้แช่อิ่มที่ไม่นิ่มหรือแข็งกระด้างเกินไป ก่อนจะนำไปอบแห้ง  กระบวนการทั้งหมดนี้กินเวลามากกว่า  3 – 6 วัน โดยต้องคอยรักษาความสะอาดและต้มน้ำเชื่อม ทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นหมักหรือเหม็นเปรี้ยว   นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตยังมีการใส่สีผสมอาหาร  รวมทั้งวัตถุกันเสียในปริมาณมาก เช่น โซเดียมเบนโซเอท  โปตัสเซียมซอร์เบท โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์  เพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้ำเชื่อมและผลไม้ และการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์และราในผลไม้

นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้นกระบวนการผลิต “ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง”ด้วยสูตรและกรรมวิธีแบบใหม่ ที่สามารถลดระยะเวลาการผลิตจากเดิม 3 – 6 วัน  เหลือเพียง 1 วัน (รวมขั้นตอนทั้งการแช่อิ่มและอบแห้ง)  โดยไม่ใส่สีผสมอาหารและวัตถุกันเสียใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการบริโภค  แต่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 1 ปี  กรรมวิธีดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ มะละกอ มะม่วง มะขาม สับปะรด ฝรั่ง และเงาะ ฯฯ

โดยได้ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งที่มีคุณภาพ คงสภาพกลิ่นและรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ  ผลไม้ไม่เหี่ยวและดูสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อยซึ่งตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมคุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัยในการรับประทาน

จุดเด่น

  • กรรมวิธีผลิต“ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง” แบบใหม่ ที่พิสูจน์จากงานวิจัย ช่วยลดเวลาการผลิตจาก 3-6 วันเหลือเพียง 1 วัน  และเก็บได้ยาวนานภายใต้อุณภูมิห้อง 1 ปี
  • ไม่ใส่สี วัตถุปรุงแต่ง และสารกันบูดใดๆ จึงมีความปลอดภัยต่อการรับประทาน
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูง ผลไม้แห้งมีสี กลิ่น และรสชาติไม่แตกต่างจากเดิม
  • น้ำเชื่อมสามารถใช้ซ้ำได้หลายรอบ โดยไม่เป็นอันตราย หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ เช่น ไซรัป เป็นต้น
  • กระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน
  • ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อย ไม่ใส่สารเคมี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

ผลงานวิจัยนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่ และผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
  • ร้านค้าปลีก และซูปเปอร์มาเก็ตตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
  • ร้านขายของฝาก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://research2biz.com

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ติดต่อสอบถาม : 0-2579-7435

More from my site