ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

กรรมวิธีผลิต “ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป”

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จุดเด่นคือสามารถหุงสุกคืนรูปพร้อมรับประทาน หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะและใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยข้าวเม่าที่หุงสุกแล้วมีสีเขียวสวย คงกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเม่า และนุ่ม ชวนรับประทาน พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมให้ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิต

รายละเอียด

“ข้าวเม่า” เป็นข้าวเหนียวในระยะแป้งอ่อน (Dough stage) ที่ตั้งท้องออกรวงและผ่านระยะน้ำนมมาประมาณ 5-7 วัน ข้าวเริ่มมีเมล็ดเต็มเมล็ดแต่ยังไม่แก่จัด ข้าวเม่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในภาคอีสาน แหล่งผลิตข้าวเม่าที่สำคัญได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และมหาสารคาม ข้าวเม่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด กระบวนการผลิตข้าวเม่ามีวิธีการที่คล้ายกับการทำข้าวนึ่ง (Parboiling) เพียงแต่ข้าวเม่าสดที่ได้มีเอกลักษณ์ที่กลิ่นหอม นุ่ม และมีสีเขียวสวย เนื่องจากองค์ประกอบของแป้งและน้ำตาลที่มีปริมาณแตกต่างกันในข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่เต็มที่

กรรมวิธีผลิตข้าวเม่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน ซึ่งกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมนี้ใช้ระยะเวลาผลิตมากกว่า 6 ชั่วโมง และเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่อายุข้าวสามารถนำข้าวมาผลิตข้าวเม่าเป็นช่วงค่อนข้างสั้น ประมาณเพียง 2 สัปดาห์ใน 1 ฤดูการปลูก ทำให้กรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิมไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระยะข้าว ทำให้ผลผลิตในแต่ละปีมีไม่มาก และมีจำหน่ายเพียงช่วงสั้นๆ ในรอบปี นอกจากนี้ ยังพบว่ากรรมวิธีผลิตข้าวเม่าแบบดั้งเดิมนั้นไม่ถูกสุขลักษณะ พบปัญหาข้าวเม่ามีปริมาณความชื้นสูง ทำให้จุลินทรีย์สามารถเติบโตได้ดี เป็นผลให้มีอายุการเก็บรักษาสั้น

นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น “กรรมวิธีผลิตข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป” ที่สามารถลดการสูญเสียสารอาหารต่างๆ มีการใช้พลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยผลผลิตข้าวเม่าที่ได้สามารถหุงสุกคืนรูปพร้อมรับประทานเช่นเดียวกับข้าวสารทั่วไป หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ ข้าวเม่าที่หุงสุกแล้วมีสีเขียวสวย คงกลิ่นหอมของข้าวเม่า มีความนุ่ม น่ารับประทาน ข้าวเม่าที่ผลิตได้กรรมวิธีใหม่นี้มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิห้อง มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมาก อาทิ เบต้าแคโรทีน วิตามินอี ไนอะซิน กรดโฟลิก ทองแดง และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฟีโนลิก คลอโรฟิลล์ และ มีแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (GABA) ที่สูงถึง 10 มิลลิกรัม/100 กรัม

จุดเด่น

  • เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูปชนิดแรก ยังไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อน
  • เมื่อผ่านการหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม สีเขียว เนื้อสัมผัสนุ่ม และรสชาติหวานเล็กน้อย
  • สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง
  • มีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สูง

ผลงานวิจัยนี้เหมาะสำหรับ

  • กลุ่มเกษตรกรและชุมชนผู้ผลิตข้าว
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
  • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว

ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย

  • อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
  • ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://research2biz.com

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ “ข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ติดต่อสอบถาม : 0-2579-7435