ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/06/purchase-60-02.pdf