ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/06/recruitment-60-07.pdf

More from my site