ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/06/recruitment-60-06.pdf

More from my site