ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Recruitment-64-0027.pdf

More from my site